ΦΕΚ 85/Α/12.05.2016 – Αναμόρφωση Κοινωνικής Ασφάλισης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387 85/Α/12.05.2016

 

Αναμόρφωση Κοιν. Ασφαλίσης

 

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις