86/Α/25.04.2020 – Νόμος 4684/2020 Κύρωση ΠΝΠ 30.3.2020

Νομοθετικό Κείμενο: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4684
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 86/Α/25.04.2020

Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις

id: 558

Κατεβάστε εδώ το αρχείο