ΦΕΚ 89/Α/11.04.2012 – Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος 4075

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 89/Α/11.04.2012

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις (βλ. άρθρο 61)

id: 265

Κατεβάστε εδώ το αρχείο