957/ΥΟΔΔ/13.11.2019 – Παύση μελών και Διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ4β/οικ.77348
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 957/ΥΟΔΔ/13.11.2019

“Παύση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και Διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων”

id: 525

Κατεβάστε εδώ το αρχείο