985/Β/22.03.2020 – Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 985/Β/22.03.2020

Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.03.2020 έως και 21.04.2020

id: 541Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο