986/Β/22.03.2020 – ΚΥΑ για τον περιορισμό κυκλοφορίας των πολιτών

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 986/Β/22.03.2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

id: 541

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου