990/ΥΟΔΔ/25.11.2020 – Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.74074
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 990/ΥΟΔΔ/25.11.2020

Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για την εξέταση των κατ΄ εξαίρεση χορηγούμενων φαρμάκων της παρ. 1δ του άρθρου 265 του ν. 4512/2018

id: 611

Κατεβάστε εδώ το αρχείο