993/Β/23.03.2020 – Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 12997/231
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 993/Β/23.03.2020

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

id: 542

Κατεβάστε εδώ το αρχείο