Πρόεδρος της Επιτροπής: κ. Μιχάλης Κακαζιάνης, Διευθυντής του Υπουργείου Ανάπτυξης-Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
Αναπληρωματικό μέλος του κ. Β. Κοντοζαμάνη, Προέδρου του ΕΟΦ (τακτικό μέλος της Επιτροπής): κα Δ. Παταργιά, Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ

Περισσότερα