Από την 8η Μαΐου 2020 η φαρμακευτική εταιρεία Allergan  είναι πλέον θυγατρική της φαρμακευτικής εταιρείας AbbVie. Η εξαγορά αυτή αποτελεί μια  σημαντική κίνηση για την AbbVie και την Allergan καθώς ενδυναμώνει την προσπάθειά μας  να έχουμε ένα θετικό και αξιοσημείωτο αντίκτυπο στη ζωή των ασθενών και να ενισχύσουμε την αξία μας ως μακροχρόνιου συνεργάτη όσων μοιράζονται το όραμά μας για τη βέλτιστη αντιμετώπιση  σοβαρών θεμάτων υγείας.

Ως μέρος της AbbVie, θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στους θεραπευτικούς τομείς που υπηρετούμε, διαθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο κορυφαίων brands και πρωτοπόρων στην κατηγορία τους προϊόντων σε θεραπευτικές κατηγορίες που περιλαμβάνουν: το κεντρικό νευρικό σύστημα, την οφθαλμική φροντίδα, την αισθητική ιατρική και δερματολογία, δίνοντας προτεραιότητα στην επικοινωνία των κλινικών δεδομένων και πληροφοριών, και στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση.

Διεύθυνση:
Πύργος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 2-4, 21ος όροφος, 11527 Αθήνα

Τηλέφωνο:
+30 210 7473300

Φαξ:
+30 210 7279120

Ιστοσελίδα:
https://www.allergan.com/locations/greece

Email:
[email protected]

Email PV:
[email protected]

Email Medical Info:
[email protected]