Τροποποίηση της Δ3(α)44071/11-6-2018 απόφασης «Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Μαΐου 2018 – (18.07.2018)

Τροποποίηση της Δ3(α)44071/11-6-2018 απόφασης «Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Μαΐου 2018 – (18.07.2018)

Υπουργική Απόφαση (433,9 KB)

Τροποποιητικό ανατιμολόγησης pdf (18,7 MB)

Τροποποιητικό ανατιμολόγησης xlsx (829,1 KB)