Αμοιβές Καθηγητών και Λεκτόρων με την ιδιότητα του επιτηδευματία

09-02-2015 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τις εταιρείες – μέλη ΣΦΕΕ με θέμα:

“Αμοιβές Καθηγητών και Λεκτόρων με την ιδιότητα του επιτηδευματία (Ν. 4310/2014 ΦΕΚ 258/Α/8.12.2014 άρθρο 99)”

Αρχείο pdf (169KB)

Μετάφραση (246KB)