Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων από Επαγγελματίες Υγείας

Σ. Μπονόβας*, Ι. Μεσσάρη*, Π. Σιακωτού*, Β. Μπαρούτσου**, Ν. Σιταράς*

*Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

**Υποομάδα Μελέτης Φαρμακοεπαγρύπνησης, ΣΦΕΕ, Αθήνα

37ο  Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 17–21 Μαΐου 2011, Αθήνα

 

Παρουσίαση της Μελέτης (Αρχείο pdf 977KΒ)