Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων από Επαγγελματίες Υγείας

Στ. Μπονόβας*, Ι. Μεσσάρη*, Π. Σιακωτού*, Β. Μπαρούτσου**, Ν. Σιταράς*

*Εργαστήριο Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα,

**Υποομάδα Μελέτης Φαρμακοεπαγρύπνησης Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδας (Α. Παπαπαύλου, Μ. Πολυδώρου, Α. Μαρούδα, Χ. Τσούγκου, Θ. Γκουβίτσας, Ι. Μπούτσικας, Β. Μπαρούτσου)

37ο  Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 17–21 Μαΐου 2011, Αθήνα

Περίληψη της Μελέτης (Αρχείο pdf 64KB)