Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων από Επαγγελματίες Υγείας

Στ. Μπονόβας*, Ι. Μεσσάρη*, Π. Σιακωτού*, Β. Μπαρούτσου**, Ν. Σιταράς*

*Εργαστήριο Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα,

**Υποομάδα Μελέτης Φαρμακοεπαγρύπνησης Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδας (Α. Παπαπαύλου, Μ. Πολυδώρου, Α. Μαρούδα, Χ. Τσούγκου, Θ. Γκουβίτσας, Ι. Μπούτσικας, Β. Μπαρούτσου)

37ο  Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 17–21 Μαΐου 2011, Αθήνα