Αναφορικά με τα χρέη των νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων

28-05-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Γιώργο Ζανιά, Υπουργό Οικονομικών

Αναφορικά με τα χρέη των νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων

Αρχείο pdf (320ΚB)