Ανάγκη για συνεχή προσαρμογή στο νέο συνεχές και μεταβαλλόμενο περιβάλλον

healthview.gr

Κωνσταντίνος Φρουζής: «Ανάγκη για συνεχή προσαρμογή στο νέο συνεχές και μεταβαλλόμενο περιβάλλον»

frouzis_eefam_synedrio_marketing

Για το μέλλον του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα, τη σημασία της συνεργασίας φαρμακοβιομηχανίας πολιτείας για την αντιμετώπιση της κρίσης, το φαρμακευτικό marketing αλλά και το στόχο του 9ου  Συνεδρίου  ΦαρμακευτικούMarketing μίλησε στο www.healthview.gr o Κων/νος Φρουζής, Προέδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 9ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Marketing (ΕΕΦαΜ), Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Novartis Ελλάς.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες τάσεις, τις συνεχείς ανατροπές στον χώρο της Υγείας και το παρατεταμένο ασταθές οικονομικό περιβάλλον, πως εκτιμάτε ότι διαγράφεται το μέλλον για τον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα;

Η συνεχιζόμενη ύφεση και το παρατεταμένο ασταθές οικονομικό περιβάλλον έχουν οδηγήσει σε ύφεση, τους ασθενείς σε αδιέξοδο και την επιχειρηματική κοινότητα σε απόγνωση. Ειδικότερα στο χώρο του φαρμάκου εφαρμόστηκαν κατ’ εξοχήν εισπρακτικές ρυθμίσεις όπως rebates, clawback και κούρεμα οφειλών δημοσίου. Επίσης, οι συνεχείς μειώσεις τιμών στα φάρμακα τις έφερε στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρώπης. Συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν να εξαθλιωθεί η δημόσια φαρμακευτική περίθαλψη κάτω από το μισό τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, επιμένουμε ότι το κλίμα μπορεί να αναστραφεί εάν παρθούν ουσιαστικά διαρθρωτικά μέτρα σε όλο τον χώρο της υγείας, στον ΕΟΠΠΥ και τα Δημόσια Νοσοκομεία και εάν ληφθούν τολμηρές αποφάσεις με μοχλό την ανάπτυξη που ο κλάδος μας μπορεί να συνεισφέρει.

Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συνεργασία της φαρμακοβιομηχανίας και της Πολιτείας στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται τόσο για την αντιμετώπιση της κρίσης και την ανάκαμψη της αγοράς όσο και για τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών;

Η συνεργασία φαρμακοβιομηχανίας και πολιτείας είναι κεφαλαιώδης για τη διαμόρφωση ενός περισσότερο σταθερού περιβάλλοντος, το οποίο θα ενισχύσει τις επενδύσεις μας για κλινικές έρευνες για καινοτομία, παραγωγή φαρμάκων και αύξηση των εξαγωγών και της απασχόλησης. Η πολιτεία οφείλει να αξιολογήσει τη συνεισφορά μας και το πώς οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις με τους δεκάδες χιλιάδες επιστήμονες που εργάζονται σ’ αυτές μπορούν να εξελίξουν εντυπωσιακά συγκεκριμένες επιχειρηματικές προτάσεις, που θα βοηθήσουν σε πραγματική ανάπτυξη και θα συνεισφέρουν έμπρακτα στην ελληνική οικονομία. Ο μεγαλύτερος κερδισμένος απ’ αυτή την ιστορία στο τέλος θα είναι ο ασθενής στην Ελλάδα, ο οποίος θα έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που δικαιούται.

Το φαρμακευτικό μάρκετινγκ μπορεί και πως να συμβάλει στην ενίσχυση του κλάδου και μάλιστα τη συγκεκριμένη, κρίσιμη οικονομικά συγκυρία;

Το φαρμακευτικό marketing μπορεί να υποστηρίξει προγράμματα με γνώμονα το όφελος των ασθενών, την καινοτομία και την κοινωνική συνεισφορά. Οι σύγχρονες πρακτικές του φαρμακευτικού marketing αγκαλιάζουν τη νέα τεχνολογία και προχωρούν σε καινοτόμες εφαρμογές όπως είναι το e-detailing τα social media, οι εκστρατείες ενημέρωσης κοινού, προγράμματα ανάπτυξης σύγχρονου πελατολογίου και άλλα πολλά. Επίσης, στρέφεται και σε μη παραδοσιακούς εταίρους, πέρα από τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι παίζουν ουσιώδη ρόλο στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινωνικών προγραμμάτων αναφέρω τα προγράμματα ιατρικών εξετάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και τα προγράμματα πρόσβασης σε θεραπείες ανασφάλιστων και άπορων ασθενών.

Ποιος ο στόχος του 9ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Marketing και τι είναι αυτό που το χαρακτηρίζει;Κρίνοντας από τον τίτλο του συνεδρίου «Επιμόρφωση-Μεταμόρφωση-Αναμόρφωση» θα είναι το κατ’ εξοχήν συνέδριο, το οποίο θα αναδείξει την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή στο νέο συνεχές και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ΕΕΦΑΜ μέσα από αυτό το συνέδριο φιλοδοξεί να δώσει ένα ερέθισμα επιμόρφωσης και να αντιληφθούν όλοι το πώς μπορούμε να αναμορφώσουμε τη δουλειά μας έτσι ώστε ο φαρμακευτικός κλάδος να μπορέσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας και σε ένα καλύτερο κράτος πρόνοιας.