Ανακοίνωση για τις τιμές των φαρμάκων

Δελτίο Τύπου

Χαλάνδρι, 16 Ιουλίου 2010

Ο ΣΦΕΕ χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει επιτέλους στην ανατιμολόγηση όλων των φαρμάκων, εφαρμόζοντας το άρθρο 14 του Νόμου 3840/Μάρτιος 2010. Η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων, η οποία θα επικυρώσει τις νέες τιμές έχει οριστεί να συνεδριάσει στις 19 Αυγούστου. Ο ΣΦΕΕ τονίζει ότι είναι στη διάθεση της Επιτροπής για την παροχή στοιχείων και υποστήριξης για την έκδοση του νέου Δελτίου Τιμών.

Ο ΣΦΕΕ επαναλαμβάνει ότι το Άρθρο 14 του Νόμου 3840 είναι μια  αντικειμενική, δίκαιη, διαφανής, επαληθεύσιμη και αποτελεσματική λύση, η οποία σαφώς διασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων για τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σε σύγκριση με τις επίπεδες μειώσεις τιμών, που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση. Συγχρόνως δε, διασφαλίζει την ομαλοποίηση της αγοράς, την επάρκεια των φαρμάκων σε αυτή και την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των ασθενών στη θεραπεία τους. Η εφαρμογή του Άρθρου 14 του Νόμου 3840 είναι μια πολύ σκληρή αντιμετώπιση των τιμών για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, παρ΄όλα αυτά η λύση αυτή είναι αποδεκτή, λόγω του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας και μέχρις ότου μηχανοργανωθεί πλήρως το σύστημα υγείας. Παράλληλα, η εφαρμογή του άρθρου 14 του Νόμου 3840 θα ελαχιστοποιήσει το ντόμινο στις τιμές των φαρμάκων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που έχει θορυβήσει τόσο πολύ τον ευρωπαϊκό φαρμακευτικό χώρο.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Διονύσιος Φιλιώτης δήλωσε ότι μόνο με τη μηχανοργάνωση είναι δυνατόν να παταχθεί η σπατάλη και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.