02-04-2013 – Ανακοίνωση σχετικά με την αυτόματη διακοπή της συνταγογράφησης εμπορικών σκευασμάτων σε γιατρούς που ξεπερνούν το 15%

02-04-2013 – Ανακοίνωση σχετικά με την αυτόματη διακοπή της συνταγογράφησης εμπορικών σκευασμάτων σε γιατρούς που ξεπερνούν το 15%