Ανακοίνωση ΣΦΕΕ για το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (24 Οκτωβρίου 2012)

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 – Ο ΣΦΕΕ αναγνωρίζει τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΦ και η Κυβέρνηση προκειμένου να εξομαλυνθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες με το υπό έκδοση Δελτίο Τιμών.

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στηρίζουμε την προσπάθειά για περαιτέρω εξορθολογισμό του φαρμακευτικού προϋπολογισμού και όλοι οι εταίροι του φαρμάκου προσπαθούμε να βρούμε μια κοινή λύση προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά.

Ως εκ τούτου, αναμένουμε τις προσεχείς λίγες ημέρες να επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης των παρατηρήσεων του υπό έκδοση Δελτίου Τιμών και το  Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στις διορθώσεις των λαθών και στην έκδοση ορθής επανάληψης.