Ανακοίνωση Τύπου – Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Σύμβαση με Εθνική Τράπεζα για διάθεση ομολόγων για τα χρέη νοσοκομείων της περιόδου 2007-2009