27-03-2013 – Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

27-03-2013 – Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση σχετικά με την έκδοση της θετικής λίστας