09/04/2013 – Ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Λίστας Φαρμάκων, Καθ. Δ. Μπούρου

Αναφορικά με το δημιουργηθέντα θόρυβο που αφορά στη συνταγογράφηση των γαστροπροστατευτικών φαρμάκων και φαρμάκων για το έλκος

Περισσότερα