Ανακοινώσεις

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200513)
13.05.2020
Ειδικές για την Ελλάδα συμπληρωματικές συστάσεις σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διαχείριση των Κλινικών Δοκιμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (‘Εκδ. 2)
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200506)
06.05.2020
Νεότερη ενημέρωση σχετικά με την διανομή των Εκπαιδευτικών Υλικών προς Eπαγγελματίες Yγείας
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200505)
05.05.2020
Επιστολές Απευθείας Επικοινωνίας με Επαγγελματίες Υγείας (DHPCs) – Νεότερη Ενημέρωση
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200430-EMA229267)
30.04.2020
EMA/229267/2020
Fluorouracil and related substances (Art. 31) – EMA επικοινωνία δημόσιας υγείας για την έκβαση της διαδικασίας παραπομπής
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200423-EMA192437)
23.04.2020
EMA/192437/2020
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών από φάρμακα σε ασθενείς με COVID-19
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200422)
ECDC-01.04.2020
EE-15.04.2020
EE-16.04.2020
Ανακοίνωση σχετικά με τα τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200421)
21.04.2020
Guidance jel hydroalcolic Ανακοίνωση βιοκτόνα
Σχετικά με τα απολυμαντικά χεριών και το νομικό πλαίσιο που διέπει την κυκλοφορία τους
Αρ. Πρωτ.: 43196
Αρ. Πρωτ.: 43197
Πίνακας 43197
Αρ. Πρωτ.: 43198
Πίνακας 43198
(20200413)
13.04.2020
Διασφάλιση της διαθεσιμοτητας & αποτροπή των ελλείψεων στα φάρμακα
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200410)
10.04.2020
Ειδικές για την Ελλάδα συμπληρωματικές συστάσεις, σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διαχείριση των Κλινικών Δοκιμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
Ανακοίνωση Κομισιόν (20200408)
08.04.2020
Guidelines 
Commission Guidelines on the optimal and rational supply of medicines to avoid shortages during the COVID-19 outbreak published
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200407)
07.04.2020
Νοσοκομειακός εξοπλισμός και υγειονομικό υλικό για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, δωρεά του ΣΦΕΕ και επιχειρήσεων-μελών του
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200403-EMA152575)
03.04.2020
EMA/152575/2020
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρέχει συστάσεις για την παρηγορητική χρήση της ρεμδεσιβίρης στην COVID-19
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200401) Ανακοίνωση περί υποβολής συνοδευτικής επιστολής και πρωτότυπων παραβόλων
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200401-EMA1600832020)
01.04.2020
EMA/160083/2020
Επικαιροποίηση για τις θεραπείες και τα εμβόλια κατά της COVID-19 που βρίσκονται υπό ανάπτυξη
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200401-EMA1705902020) 01.04.2020
EMA/170590/2020
COVID-19: η χλωροκίνη και η υδροξυχλωροκίνη να χρησιμοποιείται μόνο σε κλινικές δοκιμές ή σε προγράμματα έκτακτης χρήσης
Ανακοίνωση του ΕΟΦ (20200330) 30.03.2020 Έκκληση του ΕΜΑ σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για την COVID-19
Έντυπο Υπ. Εξωτερικών (20200327)
27.03.2020
Προειδοποίηση για τους κινδύνους από την προμήθεια ψευδεπίγραφων φαρμάκων από το διαδίκτυο ή άλλες μη αξιόπιστες πηγές
Ανακοίνωση του ΕΟΦ (20200327-EEMA1419552020)
27.03.2020 EEMA/141955/2020
Προειδοποίηση για τους κινδύνους από την προμήθεια ψευδεπίγραφων φαρμάκων από το διαδίκτυο ή άλλες μη αξιόπιστες πηγές
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200327-EMA1433242020)
27.03.2020
EMA/143324/2020
O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) συμβουλεύει για την συνέχιση της χρήσης φαρμάκων για την υπέρταση, καρδιακή ή νεφρική νόσο κατά την πανδημία του COVID19
Ανακοίνωση ΕΟΦ  (20200327-EMA6705632019)
27.03.2020
EMA/670563/2019
EMA: Συστάσεις για περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών που περιέχουν φωσφομυκίνη
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200326)
26.03.2020
Ενημέρωση σχετικά με την διανομή των εκπαιδευτικών υλικών προς Eπαγγελματίες Yγείας
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200323)
23.03.2020
Ενημέρωση σχετικά με την διανομή και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) των Επιστολών Απευθείας Επικοινωνίας με Επαγγελματίες Υγείας (DHPCs)
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200323) Λειτουργία Πρωτοκόλλου ΕΟΦ
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200320-EMA141885)
EMA/141885/2020
Κλινικές Μελέτες (Δοκιμές)-Παρεμβατικές: Οδηγίες για τη διαχείριση των Κλινικών Δοκιμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200319-EMA142322)
19.03.2020
Έκκληση του ΕΜΑ για την συνδρομή των ερευνητικών πόρων σε μεγάλες, πολυκεντρικές, πολλαπλών σκελών, κλινικές δοκιμές με σκοπό την παραγωγή έγκυρων δεδομένων σχετικά με τη θεραπεία της COVID-19
Ανακοίνωση ΕΟΦ (20200311)
11.03.2020
Ανακοίνωση για το επισκεπτήριο