Ανάλυση της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα τα τελευταία 15-20 χρόνια

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Κυριόπουλος

Ερευνητική Ομάδα:
Ελευθερία Καραμπλή
Κώστας Αθανασάκης
Βασιλική Τσιάντου
Ειρήνη Κωνσταντίνου

Ιανουάριος 2009

 

Πλήρες Κείμενο της Μελέτης (Αρχείο pdf 1,1ΜΒ)

Παρουσίαση της Μελέτης (Αρχείο pdf 338KΒ)