Ανατιμολόγηση Ιανουαρίου 2015 – Προϊόντα Καλώς Καθιερωμένης Χρήσης

Ανακοίνωση του ΕΟΦ σχετικά με την για την ανατιμολόγηση Ιανουαρίου 2015 – Προϊόντα Καλώς Καθιερωμένης Χρήσης

Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015