Αναζήτηση κατά θέμα

1. ΕΟΦ

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΥΠΝΗΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ – ΣΗΜΑΤΑ (ΠΑΤΕΝΤΕΣ)

CO-MARKETING / CO-PROMOTION

3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ

Ν.3816

ΜΗΣΥΦΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΕΣ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΜΗΣΥΦΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΕΣ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

4. ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΙΝΝ

Όρια συνταγογράφησης

Off-label Use

5. ΕΟΠΥΥ

CLAWBACK

REBATE / EKTAKTO ΤΕΛΟΣ 15%

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΧΡΕΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ – ΕΟΠΥΥ – ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ

ΧΡΕΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ

ΕΟΠΥΥ

6. ΕΣΥ - ΠΕΔΥ - ΔΥΠΕ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΠΥ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΧΡΕΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ – ΕΟΠΥΥ – ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ

ΧΡΕΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ

ΕΟΠΥΥ

7. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ

ΒΙΟΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

8. ΦΟΡΕΙΣ

ΠΦΣ

ΟΚΑΝΑ

ΟΒΙ

ΕΚΑΠΤΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

9. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

10. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ