Ανοίγει ο δρόμος για τον συμψηφισμό οφειλών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο: Ζωτική πρωτοβουλία για την οικονομία και την ανάπτυξη

Δελτίο Τύπου

Χαλάνδρι, 19 Ιανουαρίου 2012

Ένα ρεαλιστικό, ζωτικό και πρωταρχικό αίτημα των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι στο ελληνικό κράτος πραγματοποιείται ξεκινώντας από το πεδίο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις επέτυχαν συμψηφισμό οφειλών του Δημοσίου με οφειλές τους προς το Δημόσιο μέσα από μεθοδική, συστηματική και αξιόπιστη διαβούλευση πολλών μηνών ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΦΕΕ. Το αποτέλεσμα ήταν μία win-win απόφαση της κυβέρνησης η οποία διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και προσφέρει στο κράτος στο ακέραιο τα εγγεγραμμένα έσοδα. Θέλουμε, μπορούμε και οφείλουμε να εργαστούμε, έτσι ώστε προοδευτικά και με συντεταγμένο τρόπο να επεκταθεί το πνεύμα και η ουσία αυτής της απόφασης σε ολόκληρο το πεδίο της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο, που η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να αξιοποιήσει. Η δραστική αλλαγή από το προηγούμενο καθεστώς, όπου οι επιχειρήσεις καλούνταν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος, χωρίς το κράτος να διευθετεί τις υποχρεώσεις τους προς αυτές, σηματοδοτεί μια γενναία και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων στο σημερινό δυσμενές οικονομικό κλίμα και επιτρέπει την αισιοδοξία ότι η πολιτεία και οι επιχειρήσεις μαζί μπορούν να υπερβούν την κρίση προς όφελος των πολιτών και της εθνικής οικονομίας. Η απόφαση ορόσημο για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις υλοποιήθηκε με την από 16/12/2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262 Α).

Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την εφαρμογή της ίδιας φιλοσοφίας συμψηφισμού οφειλών σε ολόκληρο το πεδίο των επιχειρήσεων. Μέσα από μια πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ σε συνεργασία με όλες τις υπόλοιπες επιχειρηματικές ενώσεις και φορείς μπορεί να επιτευχθεί η έναρξη σειράς διαβουλεύσεων με την πολιτεία έτσι ώστε να δρομολογηθεί ένα νέο μοντέλο ουσιαστικής και ολόπλευρης στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η κρίση απαιτεί σκέψη και δράση εκτός των μέχρι σήμερα παραδεκτών προτύπων λειτουργίας. Με συστηματική εργασία και ολοκληρωμένες θέσεις που εδράζονται σε αρχές Δεοντολογίας επιτυγχάνονται λύσεις win-win που ανοίγουν νέους ορίζοντες για την οικονομία και διαμορφώνουν τα θεμέλια μιας νέας εποχής επιστροφής στην ανάπτυξη.