Αντώνης Κουρής 2ο Βραβείο του Innovation Project 2013: Το Pneumo φιλοδοξεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων με αναπνευστικές δυσχέρειες

Kouris winner 2

O κος Αντώνης Κουρής, επικεφαλής της ομάδας που κέρδισε το 2ο βραβείο για το Pneumo Project ανέφερε: «Το Pneumo φιλοδοξεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων με αναπνευστικές δυσχέρειες, αλλά μέχρι να περάσει στην ιατρική πρακτική, πρέπει να κατακτήσει πολλές καινοτομίες και τεχνολογικές προκλήσεις. Το πλεονέκτημά μας, απέναντι σε αντίστοιχες προσπάθειες ή εδραιωμένους φορείς όπως τα πανεπιστήμια και οι εταιρίες του χώρου, βρίσκεται στις πολλαπλές εμπειρίες και τις διαφοροποιημένες ικανότητες των μελών της ομάδας. Έτσι μπορούμε να καινοτομήσουμε σε ένα τομέα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και να δημιουργήσουμε μία ολοκληρωμένη εταιρία που θα συγκεντρώνει ταυτόχρονα ανάπτυξη και πωλήσεις. Η ευκαιρία που μας δόθηκε από το ΣΦΕΕ και την ID-GC για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υπήρξε ιδιαίτερα ουσιαστική και αντιμετώπισε το θέμα με σφαιρικότητα αλλά και σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Πιστεύουμε απόλυτα στη συνέργεια θεσμικών οργάνων με νεοσύστατες προσπάθειες και ελπίζουμε ότι θα βρούμε στην Ελλάδα την απαραίτητη υποστήριξη για να συνεχίσουμε».

Πρόσκληση ΣΦΕΕ Innovation Project 2 0_15 11 2014-f