Απάντηση σε αίτημα προς την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σε συνέχεια της από 30/6 επιστολής του ΣΦΕΕ με θέμα: Εξαίρεση φαρμακευτικών προϊόντων από τον έλεγχο κεφαλαίων, σας αποστέλλουμε παρακάτω σχετική απάντηση που μόλις λάβαμε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).

—–Original Message—–

From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Friday, July 03, 2015 10:54 AM

To: SFEE

Cc: [email protected]; [email protected]

Subject: Απάντηση σε αίτημα προς την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Καλημέρα σας.

Σχετικά με το από 30/06/2015 αίτημά σας προς την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, με θέμα την εξαίρεση φαρμακευτικών προϊόντων από τον έλεγχο κεφαλαίων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως τα αιτήματά σας θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεστε.

Έως τώρα η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών έχει εγκρίνει αρκετά αιτήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων για λογαριασμό πελατών τους, που αφορούν πληρωμές εξωτερικού για εισαγωγή φαρμάκων.

Με εκτίμηση,

Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Ανακοίνωση