Αναφορικά με την διαδικασία εξόφλησης των εκκρεμών χρεών

04-03-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Υποστράτηγο Κ. Τέγο, Γενικό Διευθυντή ΝΙΜΙΤΣ, τον κ. Ι. Μπούρο, Δ/ντή Οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τον κ. Αντώνιο Ζώη, Προϊστάμενο Λογιστηρίου ΝΙΜΙΤΣ

Αναφορικά με την διαδικασία εξόφλησης των εκκρεμών χρεών

Αρχείο pdf (56KB)

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο Κατεπείγουσες ρυθμίσεις ΥΠΥΚΑ
Αρχείο pdf (65KB)