Απάντηση στο αίτημα του ΣΦΕΕ για άμεση έκδοση νέου Δελτίου Τιμών για όλα τα φάρμακα που έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31/12/2011

02-04-2012 – Επιστολή του κ. Αντώνη Δημόπουλου, Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας προς ΣΦΕΕ

Απάντηση στο αίτημα του ΣΦΕΕ για άμεση έκδοση νέου Δελτίου Τιμών για όλα τα φάρμακα που έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31/12/2011

Αρχείο jpg (106KB)