Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου με θέμα: «Έγκριση ποσού 600.000.000,00 € από την πίστωση που αναλήφθηκε με την ΔΥ5α/οικ.157238/2010 απόφαση από τον Φ. 210 Κ.Α.Ε. 2311» για την πληρωμή των χρεών των νοσοκομείων

Sorry you have no rights to view this post!