Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με «Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τις φαρμακοβιομηχανίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία»