Απόδοση οφειλόμενου ποσού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 35 Ν. 3697/2008. (ΚΥΑ υπαριθμ. ΔΥΓ3α/γπ ΟΙΚ. 59716/7.5.2009 ΦΕΚ Β’ 871/2009) Λογαριασμός κατάθεσης οφειλόμενου ποσού

16/09/2009

Αρ. Πρωτ. ΕΟΦ 66203

Αρχείο pdf (184KB)