Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ν. Πολύζου, με την οποία συγκροτείται η Ενδεκαμελής Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 11-04-2011

11/04/2011 – Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/οικ.35997

Περισσότερα