Αποκλεισμός από τον Θετικό Κατάλογο των προϊόντων για τα οποία δεν καταβλήθηκε το τέλος εισόδου

07/09/2012

Αρ. Πρωτ: Φ.42000/17047/1765

Έγγραφο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ι. Βρούτση, σχετικά με τα προϊόντα για τα οποία δεν καταβλήθηκε τέλος εισόδου στον Θετικό Κατάλογο συνταγογραφουμένων φαρμάκων

Αρχείο pdf (438KB)