07/09/2012 – Έγγραφο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ι. Βρούτση, αρ. Πρωτ: Φ.42000/17047/1765

Σχετικά με τα προϊόντα για τα οποία δεν καταβλήθηκε τέλος εισόδου στον Θετικό Κατάλογο συνταγογραφουμένων φαρμάκων

Αποκλεισμός από τον Θετικό Κατάλογο των προϊόντων για τα οποία δεν καταβλήθηκε το τέλος εισόδου

Αρχείο pdf (438KB)