ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ: Εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες & τα φάρμακα

Παρουσίαση κ. Πασχάλη Αποστολίδη, Αναπλ. Προέδρου ΣΦΕΕ Συνέδριο Pharma & Health Conference 2013 με θέμα: «Καινοτομία στην Υγεία – Αξιολόγηση της Ιατρικής Τεχνολογίας»