Αρθρο με τίτλο “Όραμα για μια σύγχρονη φαρμακευτική αγορά”, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση της εφημερίδας ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ