Άρθρο του Δ. Φιλιώτη

Άρθρο του Δ. Φιλιώτη
“Αναγκαία η αντίληψη διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στην Πολιτεία και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Χρειάζεται μια νέα φιλοσοφία του “πράττειν” που θα στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην εποικοδομητική συνεργασία”

Περιοδικό FORUM, Ιανουάριος 2009