Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο: Νόμος 4262
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 114/Α/10.5.2014
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 54

id: 342

Δείτε σε μορφή ξεφυλλίσματος