Χρέη Νοσοκομείων & Ασφαλιστικών Ταμείων

09.06.2016 – Αίτημα άμεσης συνάντησης

09-06-2016 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ανδρέα Ξανθό, Υπουργό Υγείας και τον κ. Παύλο Πολάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Αίτημα άμεσης συνάντησης»