Χρέη Νοσοκομείων & Ασφαλιστικών Ταμείων

Χρέη στα κρατικά νοσοκομεία

31-10-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: “Χρέη στα κρατικά νοσοκομεία”

Χρέη ΙΚΑ

31-10-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, Διοικητή ΙΚΑ με θέμα: “Χρέη ΙΚΑ”

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εξόφληση οφειλών των στρατιωτικών νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους

27-07-2011 – Επιστολή του κ. Ηλία Πεντάζου, Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα: “Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εξόφληση οφειλών των...