Χρέη Νοσοκομείων & Ασφαλιστικών Ταμείων

Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με την εξόφληση οφειλών των στρατιωτικών νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους

06-07-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Π. Καρακούση, Γενικό Διευθυντή της Δ/νσης Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών Σε απάντηση της από 4/07/11 Επιστολής του με...

Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με την εξόφληση οφειλών των στρατιωτικών νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους

04-07-2011 – Επιστολή του κ. Π. Καρακούση, Γενικού Διευθυντή της Δ/νσης Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα: “Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με...