Χρέη Νοσοκομείων & Ασφαλιστικών Ταμείων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ επί του Σχεδίου Νόμου «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» προς τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

05-01-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: “ΥΠΟΜΝΗΜΑ επί του Σχεδίου Νόμου «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο σύστημα υγείας...