Χρέη Νοσοκομείων & Ασφαλιστικών Ταμείων

Πληρωμές ΕΟΠΥΥ προς παρόχους υγείας

01-04-2015 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τους κ. Παναγιώτη Koυρουμπλή, Υπουργό Υγείας και κ. Δημήτριο Κοντό, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, με θέμα: “Πληρωμές ΕΟΠΥΥ προς παρόχους υγείας”

Πληρωμές ΕΟΠΥΥ 2014

13-03-2015 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τους κ. Παναγιώτη Koυρουμπλή, Υπουργό Υγείας και κ. Δημήτριο Κοντό, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ με θέμα: “Πληρωμές ΕΟΠΥΥ 2014”