Χρέη Νοσοκομείων & Ασφαλιστικών Ταμείων

Πληρωμές ΕΟΠΥΥ 2012-2013

23-08-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Δημήτριο Κοντό, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ με θέμα: “Πληρωμές ΕΟΠΥΥ 2012-2013”