Χρέη Νοσοκομείων & Ασφαλιστικών Ταμείων

Καμία πρόοδος στις πληρωμές του ΙΚΑ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις για χρέη που εκκρεμούν από το 2010 & 2011

12-07-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Γ. Στουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών με θέμα: “Καμία πρόοδος στις πληρωμές του ΙΚΑ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις για χρέη που εκκρεμούν από το...

Έκτακτη κρατική επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

14-06-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Γιάννη Στουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών με θέμα: “Έκτακτη κρατική επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις...

Αναφορικά με την εμπλοκή στην αποπληρωμή των χρεών του ΙΚΑ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

05-06-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας και τον κ. Γιάννη Στουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών Αναφορικά με την εμπλοκή στην αποπληρωμή των χρεών του ΙΚΑ προς τις...

Αποπληρωμή εκκρεμών χρεών

30-04-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ με θέμα: “Αποπληρωμή εκκρεμών χρεών”

Κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ

24-04-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ και τον κ. Παύλο Περράτη, Πρόεδρο ΜΤΠΥ με θέμα: “Κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ”