Χρέη Νοσοκομείων & Ασφαλιστικών Ταμείων

Απάντηση σε επιστολή σας

21-03-2013 – Επιστολή ΕΟΠΥΥ προς ΣΦΕΕ με θέμα: “Απάντηση σε επιστολή σας” Σχετικά με το ζήτημα του συμψηφισμού rebate 9% με τα εκκρεμή χρέη των νοσοκομείων